Контактна инфор­мация

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Офисът ни се намира на адрес: България, Варна, буле­вард Мария Луиза, 20:

Ненко Джамджиев

гене­ра­лен дирек­тор и съсоб­стве­ник

Ненко Джамджиев, гене­ра­лен дирек­тор NENCOM

«Всеки проект фор­мира нашата репу­та­ция. Доволните кли­енти — най-добрата реклама»

NENCOM

За да съхра­ните елек­трон­ната визитна кар­тичка в стан­дарт vCard на вашето устрой­ство ска­ни­райте QR-кода или кликнете на него.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи