Плащане, доставка, монтаж и гаранция

Компания NENCOM извър­шва про­дажба, монтаж и настройка на обо­рудване за възоб­но­вя­ема енер­ге­тика. При жела­ние, вие можете да купите от нас само обо­рудване, без монтаж. Ако вече имате ваше обо­рудване и е нужен монтаж — също сме готови да помо­гнем. Ние рабо­тим както с частни лица, така и с орга­ни­за­ции. Подробно →

 

Сайтът съдъ­ржа само една малка част от нашата гама от про­дукти. Ако не можете да наме­рите нужния ви про­дукт — изпра­тете ни запит­ване чрез фор­мата за обратна връзка в дол­ната част на сайта или позвънете — ние ще се рад­ваме да помогнем.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи