Енергетика за хотели

Слънчеви колек­тори за хотел

Ние про­да­ваме и мон­ти­раме обо­рудване за използване на възоб­но­вя­еми енер­гийни източ­ници. Този раздел пред­ставя някои при­мери за нашата работа в хотели и къщи за гости.

Реализи­рани проекти

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи