Монтаж на обо­рудване в къщи

Страни­цата е в раз­ра­ботка

Слънчева цен­трала в град РусеСлънчева цен­трала в град Русе

Монтаж на 66 модула Panasonic Solar с обща мощ­ност 21.78 kWp

Отопле­ние и гореща вода в село РудникОтопле­ние и гореща вода в село Рудник

Монтаж на слън­чеви колек­тори и пелетна камина с водна риза

Смяна на слън­чев колек­тор в АксаковоСмяна на слън­чев колек­тор в Аксаково

Диагно­стика и ремонт на система за горещо водо­снаб­дя­ване в частна къща

Система за съхра­не­ние на енер­гия в град РусеСистема за съхра­не­ние на енер­гия в град Русе

Съхране­ние на слън­чева енер­гия в лити­ево-йонни бате­рии с капа­ци­тет 76.8 kW·h

Смяна на котел на твърдо гориво в Ален макСмяна на котел на твърдо гориво в Ален мак

Монтаж на котел VIADRUS и ремонт на слън­чеви колек­тори

Слънчева цен­трала в село ГоведарциСлънчева цен­трала в село Говедарци

Хибридна елект­ро­цен­трала с мощ­ност 3.96 kWp и капа­ци­тет 17.6 kW·h

Слънчева цен­трала в град ОмуртагСлънчева цен­трала в град Омуртаг

Хибридна елект­ро­цен­трала с мощ­ност 780 Wp и капа­ци­тет 3.36 kW·h

Слънчева цен­трала във Варна #1Слънчева цен­трала във Варна #1

Хибридна елект­ро­цен­трала с мощ­ност 4.13 kWp и капа­ци­тет 17.6 kW·h

Слънчева цен­трала във Варна #2Слънчева цен­трала във Варна #2

Хибридна елект­ро­цен­трала с мощ­ност 2.52 kWp и капа­цитет 4.8 kW·h

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи