Соларни елект­ро­цен­трали NENCOM Off-Grid Micro

NENCOM Micro Off-Grid — това са авто­номни фото­вол­та­ични елект­ро­цен­трали с мощ­ност до 1 kWp. Комплек­тите вклю­ч­ват всички необ­хо­дими ком­по­ненти и са напълно готови за работа. Бихте могли да изби­рате не само под­хо­дяща мощ­ност на систе­мата и капа­ци­тет на аку­му­ла­то­рите, но и между три нива на каче­ството: Normal, Expert или Ultra.

NENCOM Micro Off-Grid Normal 195 Wp | 330 W·h

Тази авто­номна система оси­гу­рява мини­мал­ните нужди от елек­три­че­ство. Полезният капа­ци­тет на аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 330 W·h, което е достатъчно, напри­мер, за 5 часова непрекъ­с­ната работа на 50-ватов теле­ви­зор и 10-ватово LED-освет­ле­ние. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 200 W и чиста сину­со­ида.

Автономна фото­вол­та­ична цен­трала NENCOM Micro Off-Grid Normal 195 330

Прогнозна про­из­во­ди­тел­ност Off-Grid 195 Wp | 330 W·h

PV модул SUNSYSTEM Mono 195 Wp1 бр
Акумула­тор SUNLIGHT VRLA 12 V | 55 A·h1 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 12 | 2501 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 75 | 151 бр
Алумини­ева стойка2 бр
PV кабел c UV защита10 м
PV конек­тори2 бр
Стойност с ДДС1 195 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Micro Off-Grid Normal 390 Wp | 900 W·h

Полезният капа­ци­тет на аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 900 W·h. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 300 W и чиста сину­со­ида.

Прогнозна про­из­во­ди­тел­ност Off-Grid 390 Wp | 900 W·h

PV модул SUNSYSTEM Mono 195 Wp2 бр
Акумула­тор SUNLIGHT VRLA 12 V | 150 A·h1 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 12 | 3751 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 100 | 501 бр
Алумини­ева стойка двойна1 бр
PV кабел c UV защита10 м
PV конек­тори4 бр
Стойност с ДДС2 390 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Micro Off-Grid Expert 540 Wp | 900 W·h

Полезният капа­ци­тет на аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 900 W·h, което е достатъчно, напри­мер, за 10 часова непрекъ­с­ната работа на 50-ватов теле­ви­зор и 10-ватово LED-освет­ле­ние. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 400 W и чиста сину­со­ида.

PV модул TRINA Poly 270 Wp2 бр
Акумула­тор SUNLIGHT VRLA 12 V | 150 A·h1 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 12 | 5001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 100 | 501 бр
Алумини­ева стойка двойна1 бр
PV кабел c UV защита10 м
PV конек­тори4 бр
Стойност с ДДС2 742 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Micro Off-Grid Expert 330 Wp | 600 W·h

Полезният капа­ци­тет на аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 600 W·h, което е достатъчно, напри­мер, за 10 часова непрекъ­с­ната работа на 50-ватов теле­ви­зор и 10-ватово LED-освет­ле­ние. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 700 W и чиста сину­со­ида.

PV модул PANASONIC Mono 330 Wp1 бр
Акумула­тор SUNLIGHT VRLA 12 V | 100 A·h1 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 12 | 8001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 100 | 301 бр
Алумини­ева стойка1 бр
PV кабел c UV защита10 м
PV конек­тори2 бр
Стойност с ДДС2 632 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Micro Off-Grid Expert 660 Wp | 1 200 W·h

Полезният капа­ци­тет на аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 1 200 W·h. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 700 W и чиста сину­со­ида.

PV модул PANASONIC Mono 330 Wp2 бр
Акумула­тор SUNLIGHT VRLA 12 V | 200 A·h1 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 12 | 8001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 100 | 501 бр
Алумини­ева стойка двойна1 бр
PV кабел c UV защита10 м
PV конек­тори4 бр
Стойност с ДДС4 142 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Micro Off-Grid Expert 810 Wp | 1200 W·h

Полезният капа­ци­тет на аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 1200 W·h. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 700 W и чиста сину­со­ида.

PV модул TRINA Poly 270 Wp3 бр
Акумула­тор SUNLIGHT VRLA 12 V | 200 A·h2 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 24 | 8001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 150 | 451 бр
Алумини­ева стойка тройна1 бр
PV-кабел c UV защита20 м
PV конек­тори2 бр
Стойност с ДДС5 073 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Micro Off-Grid Expert 330 Wp | 600 W·h

Полезният капа­ци­тет на аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 600 W·h. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 400 W и чиста сину­со­ида.

PV модул PANASONIC Mono 330 Wp1 бр
Акумула­тор SUNLIGHT VRLA 12 V | 100 A·h2 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 24 | 5001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 100 | 151 бр
Алумини­ева стойка1 бр
PV-кабел c UV защита10 м
PV конек­тори2 бр
Стойност с ДДС2 632 лв
Бърз кредитКупи или питай
 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи