Фотовол­та­ични елект­ро­цен­трали On-Grid Mini Ultra

NENCOM On-Grid Mini Ultra — това са свър­зани с мре­жата слън­чеви елект­ро­цен­трали с мощ­ност от 1 до 5 kWp. Комплек­тите вклю­ч­ват всички необ­хо­дими ком­по­ненти и монтаж.

NENCOM Mini On-Grid Ultra 1 980 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 2 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 10.4 м2.

PV-модул PANASONIC Mono 330 Wp6 бр
Инвертор SOLAX X1 2.0 | 2 000 W1 бр
Wi-Fi или LAN dongle SOLAX1 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС7905 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini On-Grid Ultra 2970 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 3 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 15.4 м2.

PV-модул PANASONIC Mono 330 Wp9 бр
Инвертор SOLAX X1 3.0 | 3 000 W1 бр
Wi-Fi или LAN dongle SOLAX1 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС10 653 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini On-Grid Ultra 4620 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 3 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 24.1 м2.

PV-модул PANASONIC Mono 330 Wp14 бр
Инвертор SOLAX X1 5.0-T | 5 000 W1 бр
Wi-Fi или LAN dongle SOLAX1 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС15 947 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini On-Grid Ultra 1620 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 1 500 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 10.4 м2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp6 бр
Инвертор SMA Sunny Boy 1.5 | 1 500 W1 бр
Измерва­тел SMA Energy meter 2.01 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС6090 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini On-Grid Ultra 2 700 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 2 500 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е около 17 м2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp10 бр
Инвертор SMA Sunny Boy 2.5 | 2 500 W1 бр
Измерва­тел SMA Energy meter 2.01 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС8790 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini On-Grid Ultra 3 780 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 3 680 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е около 24 м2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp14 бр
Инвертор SMA Sunny Boy 3.6 | 3 680 W1 бр
Измерва­тел SMA Energy meter 2.01 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС11975 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini On-Grid Ultra 1980 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 2 500 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 10.4 м2.

PV-модул PANASONIC Mono 330 Wp6 бр
Инвертор SMA Sunny Boy 2.5 | 2 500 W1 бр
Измерва­тел SMA Energy meter 2.01 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС8835 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini On-Grid Ultra 2970 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за стан­дартно жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 3 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 15.4 м2.

PV-модул PANASONIC Mono 330 Wp9 бр
Инвертор SMA Sunny Boy 3.0 | 3 000 W1 бр
Измерва­тел SMA Energy meter 2.01 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС12 185 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini On-Grid Ultra 4620 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за стан­дартно дома­кин­ство. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 5 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е около 24 м2.

PV-модул PANASONIC Mono 330 Wp14 бр
Инвертор SMA Sunny Boy 5.0 | 5 000 W1 бр
Измерва­тел SMA Energy meter 2.01 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС16 927 лв
Бърз кредитКупи или питай
 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи