Фотовол­та­ични елект­ро­цен­трали NENCOM Midi On-Grid

NENCOM Midi On-Grid — това са свър­зани с мре­жата слън­чеви елект­ро­цен­трали с мощ­ност от 5 до 30 kWp. Комплек­тите вклю­ч­ват всички необ­хо­дими ком­по­ненти и монтаж. Бихте могли да изби­рате не само под­хо­дяща мощ­ност на систе­мата, но и между три нива на каче­ството: Normal, Expert или Ultra.

NENCOM Midi On-Grid Expert 5 400 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за стан­дартно жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 5 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е около 34 м2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp20 бр
Инвертор SOLAX X1 5.0-T | 5 000 W1 бр
Wi-Fi или LAN dongle SOLAX1 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр

PV конек­тори

4 бр

Монтаж

вклю­чен
Стойност с ДДС14 995 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Midi On-Grid Ultra 5400 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за стан­дартно жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 5 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е около 34 м2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp20 бр
Инвертор SMA Sunny Boy 5.0 | 5 000 W1 бр
Измерва­тел SMA Energy meter 2.01 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
Табло и защити1 бр

PV конек­тори

4 бр

Монтаж

вклю­чен
Стойност с ДДС15252 лв
Бърз кредитКупи или питай
 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи