Съхрани­тели на елек­тро­е­нергия LG Chem RESU

Битовите аку­му­ла­тори LG Chem от трето поко­ле­ние са известни със своите ком­пактни раз­мери и висока плът­ност на енер­ги­ята. Те са напълно съв­ме­стими с популяр­ните инвер­тори SMA, SolarEdge, Solax и други. Съхрани­те­лите LG Chem са пред­ста­вени както в обик­но­вено, така и във висо­ко­вол­тово изпъл­не­ние.

Съхрани­тели на елек­тро­е­нер­гия LG Chem RESU 48 V

Всички видове 48-вол­тови съхра­ни­тели LG Chem могат да бъдат обе­ди­ня­вани по два, поз­во­ля­вайки да се получи капа­ци­тет от 3.3 до 16.9 кВт·ч.

Модифи­ка­цияДостъпен капа­цитет, kW·hЦена
RESU 3.32.96 355
RESU 6.55.99 200
RESU 108.811 895
RESU 7H6.611 440
RESU 10H9.313 770

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай
 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи