Хибридни инвертори SolaX

Хибридни инвер­тори SolaX

Хибрид­ните инвер­тори SolaX съв­ме­стя­ват в себе си функ­ци­ите на бате­риен и фото­вол­та­и­чен инвер­тор, и могат да рабо­тят както свър­зани с мре­жата, така и в авто­но­мен режим. Преобра­зу­ва­те­лите са снаб­дени с функ­ции за отда­ле­чен мони­то­ринг и кон­трол на екс­порта на енер­гия.

Еднофа­зен инвер­тор SolaX X1 Hybrid 48V

Инверторът SolaX X1 Hybrid 48V е раз­ра­бо­тен за фото­вол­та­ични системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 3 300 до 5 000 Wp. Моделът може да се оком­плек­това с един или два MPP тра­кера в зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята. Зарядното устрой­ство на инвер­тора е с мощ­ност 2 400 W и е раз­че­тено за работа с 48-вол­тови аку­му­ла­тори. Мощността на инвер­тора в режим на ава­рийно захран­ване (при изклю­чена външна мрежа) е 2 000 W. Клас на защита на устрой­ството — IP20 (вътре­шен монтаж).

Еднофа­зен инвер­тор SolaX X1 Hybrid 48V

Параметри SolaX X1 Hybrid 48V

Инструк­ция SolaX X1 Hybrid 48V

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
SK-SU3000E3 0004 450
SK-SU3700E3 6804 850
SK-SU5000E4 6005 205

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Еднофа­зен инвер­тор SolaX X1 Hybrid HV

Инверторът SolaX X1 Hybrid HV е раз­ра­бо­тен за фото­вол­та­ични системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 4 000 до 6 000 Wp и е снаб­ден с два MPP тра­кера. Цялата мощ­ност на инвер­тора може да се използва както за заряд на аку­му­ла­то­рите, така и в режим на резервно захран­ване (при изклю­чена външна мрежа). Инверторът е раз­че­тен за работа с аку­му­ла­торни бате­рии с напре­же­ние от 85 до 400 V (пре­поръ­чи­телно 300 V). Клас на защита на устрой­ството — IP65 (въз­мо­жен външен монтаж).

Еднофа­зен инвер­тор SolaX X1 Hybrid HV

Параметри SolaX X Hybrid HV

Инструк­ция SolaX X1 Hybrid HV

Монтаж SolaX X1 Hybrid HV

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
3.0T3 0004 950
3.7T3 6805 530
5.0T4 9995 580

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Трифазен инвер­тор SolaX X3 Hybrid HV

Инверторът SolaX X3 Hybrid HV е пред­на­зна­чен за фото­вол­та­ични системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 6 000 до 13 000 Wp и е снаб­ден с два MPP тре­кера. Цялата мощ­ност на инвер­тора може да се използва както за заряд на бате­ри­ите, така и в режим на ава­рийно захран­ване (при изклю­чена външна мрежа). Инверторът е раз­че­тен за работа с аку­му­ла­торни бате­рии с напре­же­ние от 170 до 500 V. Няколко инвер­тора X3 Hybrid HV могат да бъдат свър­зани пара­лелно за уве­ли­ча­ване на мощ­но­стта. Клас на защита на устрой­ството — IP65 (въз­мо­жен външен монтаж).

Трифазен инвер­тор SolaX X3 Hybrid HV

Параметри SolaX X Hybrid HV

Инструк­ция SolaX X3 Hybrid HV

Монтаж SolaX X3 Hybrid HV

Модифи­ка­цияAC мощност, ВтЦена
5.0T5 0007 150
6.0T6 0007 640
8.0T8 0009 080
10.0T10 0009 505

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи