Система за съхра­не­ние на енергия SOLAX Box

Интегри­рана система за съхра­не­ние на енер­гия SOLAX Box

SOLAX Box — ком­плексно реше­ние за съхра­нене и използване на слън­чева енер­гия както в авто­номни, така и в мре­жови системи. В изящен корпус на колела са раз­по­ло­жени хибри­ден инвер­тор, зарядно устрой­ство и от два до шест лити­ево-йонни аку­му­ла­тори.

Цени за ком­плекти

SK-SU 5000/EBДостъпен капа­ци­тет, kW·hЦена

+2 бате­рии

3.8415 980
+3 бате­рии5.76

18 930

+4 бате­рии7.6821 885
+5 бате­рии9.6024 840
+6 бате­рии11.5227 795

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Цени за допъл­ни­телни аку­му­ла­тори

Акумула­торДостъпен капа­ци­тет, kW·hЦена
US2000B Plus 2.41.923 400

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Брошура SOLAX Box

Инсталация SOLAX Box

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи