Слънчев колектор ELDOM Classic

Плосък слън­чев колек­тор ELDOM

Плоският слън­чев колек­тор ELDOM има голяма абсор­би­раща спо­соб­ност, бла­го­да­ре­ние на мно­го­слой­ното селек­тивно покри­тие, алу­ми­ни­е­вия абсор­бер и лазерно зава­ре­ните еле­менти.

Термоустой­чи­вото стъкло с ниско съдъ­р­жа­ние на желязо поз­во­лява на слън­че­вата свет­лина да про­ни­ква с мин­мални загуби до абсор­бера, а изо­ла­ци­ята от мине­рална вата — ефек­тивно задъ­ржа топ­ли­ната вътре в кор­пуса.

Корпусът на колек­тора е с много солидна кон­струк­ция, тъй като е изра­бо­тен от едно­ком­по­нен­тен алу­ми­ниев профил с ано­ди­зи­рано покри­тие. Всички уплът­не­ния са изпъл­нени с топло­устой­чив сили­кон с ултра­ви­о­ле­това защита.

Гаранци­ята на про­из­во­ди­теля е 5 години.

Базови цени

Обща повърх­ност, м2Абсорбена повърх­ност, м2Стойност
1.51.34428
21.8515
2.52.3575

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Докумен­та­ция

Техническа схема

Резултати от тестове

Сертифи­кат за качество

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи