Соларни ком­плекти SUNSYSTEM

Комплект слън­чеви колек­тори и бойлер Sunsystem

Оптимални ком­плекти за снаб­дя­ване с гореща вода на апар­та­менти, къщи или офиси от слън­че­вата енер­гия. Наборите вклю­ч­ват бой­лери с обем от 80 до 500 литра и слън­чеви колек­тори SUNSYSTEM.

Базови цени

КомплектСъдържа­ниеСтойност
Home 80Бойлер 80 литра + 1 слън­чев колек­тор849
Home 120Бойлер 120 литра + 1 слън­чев колек­тор949
Profi 200Бойлер 200 литра + 2 слън­чеви колек­тора1949
Profi 500Бойлер 500 литра + 4 слън­чеви колек­тора3949

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Комплекти SUNSYSTEM Home

Отличен избор за малък офис или семей­ство от 2-4 човека. Наборът вклю­чва един слън­чев колек­тор SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и вер­ти­ка­лен бойлер за стенен монтаж SUNSYSTEM серия MV с обем 80 или 120 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел 2 кВт и спи­ра­лен топло­об­мен­ник за вклю­ч­ване към слън­чев колек­тор.

Комплект Sunsystem Home

Бърз кредитКупи или питай

Комплект SUNSYSTEM Profi 200

Наборът Profi 200 е под­хо­дящ за семейна къща с 4-5 жители. Той вклю­чва 2 слън­чеви колек­тора SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и бойлер за подов монтаж SUNSYSTEM серия SON с обем 200 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел с мощ­ност 3 кВт и 2 спи­рални топло­об­мен­ника. Единият топло­об­мен­ник се свързва със слън­че­вите колек­тори, а вто­рият — към систе­мата за отоп­ле­ние. По този начин вие полу­ча­вате 3 неза­ви­сими източ­ника за нагря­ване на вода, които могат да рабо­тят както заедно, така и поот­делно.

Комплект Sunsystem Profi 200

Бърз кредитКупи или питай

Комплект SUNSYSTEM Profi 500

Наборът Profi 500 е разумно реше­ние за големи къщи, ресто­ранти и офиси. В него са вклю­чени 4 слън­чеви колек­тора SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и бойлер за подов монтаж SUNSYSTEM серия SON с обем 500 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел с мощ­ност 7.5 кВт и 2 спи­рални топло­об­мен­ника. Слънче­вите ком­плекти SUNSYSTEM Profi оси­гу­ря­ват удоб­ство при използва­нето им, висока ско­рост на загря­ване и финан­сови ико­но­мии.

Комплект Sunsystem Profi 500

Бърз кредитКупи или питай

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи