Бордови дневник NENCOM Bike

Електро­ве­ло­си­пед NENCOM Bike

В тази руб­рика ние раз­каз­ваме за нашия опит в сгло­бя­ва­нето и екс­пло­ата­ци­ята на елек­тро­ве­ло­си­педа. Пълнопри­вод­ният NENCOM Bike е събран на осно­вата на пла­нин­ски вело­си­пед Drag средна ценова кате­го­рия и е обо­рудван с два мотора Golden Motor.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи