Пиролизно горене

Пиролизно горене

04.07.2014

Пиролизно горене — това е осо­бена тех­но­ло­гия, използ­ваща се в някои модели котли на твърдо гориво и поз­во­ля­ваща зна­чи­телно уве­ли­че­ние на техния КПД.

Пиролиз­ните котли са от един и поло­вина до два пъти по-скъпи от тра­ди­ци­он­ните, но са по-ико­но­мични при екс­пло­атация.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by