Контактна информация

Контактна инфор­мация

+359 899 968 5741@nencom.com

Офисът ни се намира на адрес: България, Варна, буле­вард Мария Луиза, 20:

Ненко Джамджиев

гене­ра­лен дирек­тор и съсоб­стве­ник

«Всеки проект фор­мира нашата репу­та­ция. Доволните кли­енти — най-добрата реклама»

NENCOM

За да съхра­ните елек­трон­ната визитна кар­тичка в стан­дарт vCard на вашето устрой­ство ска­ни­райте QR-кода или кликнете на него.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by