Контактна информация

Контактна инфор­мация

Офисът на NENCOM се намира във Варна. Ние про­да­ваме обо­рудване и изграж­даме слън­чеви елект­ро­цен­трали в цяла България и извън нея.

Отдел про­дажби
Техниче­ски отдел
Админи­стра­ция
Местопо­ло­же­ние на офиса
Обратна връзка

Отдел про­дажби

Закупу­ване на обо­рудване, поръ­ч­ване на елект­ро­цен­трали, срещи, огледи и други въпроси

+359 8 999 68 574 🇧🇬

Обаждане

+359 8 979 48 300 🇬🇧 🇫🇷

Обаждане

Техниче­ски отдел

Изяснете тех­ни­че­ски въпроси за вашия проект или обо­рудване

+359 8 999 48 300 🇧🇬 🇬🇧 🇩🇪

Обаждане

Админи­стра­ция

Обсъдете въпроси за сътруд­ни­че­ството и големи про­екти

+359 8 999 68 574 🇧🇬

Обаждане

+359 877 01 49 01 🇷🇺

Обаждане

Разполо­же­ние на офиса

България, Варна, буле­вард Мария Луиза, 20

Преди да ни посе­тите, моля, запа­зете деня и часа.

Работно време: ПН-ПТ 9:00-18:00

Офис NENCOM във Варна

Обратна връзка

За вся­ка­кви въпроси пишете на 1@nencom.com или чрез фор­мата за обратна връзка.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by