Данни на фирмата

Данни на фирмата

Компани­ята NENCOM е реги­стри­рана в България през 2013 година с иден­ти­фи­ка­тор BG202715051. Разпла­ща­тел­ните сметки в лева и евро са открити в ОББ и Пощенска банка. Пълните данни на фир­мата са посо­чени по-долу.

Юридиче­ско лице
ИмеНЕНКОМ ООД
ЕИК202715051
ИН по ДДСBG202715051
EORI номерBGC202715051ZZZZ2
Юр. адрес9010, България, Варна
ул. Мадара 30, бл. 6, ап. 73
Офис и склад9009, България, Варна
бул. Христо Смирнен­ски 39
Управи­телНенко Емилов Джамджиев
+359 8 999 68 574
Сметка в ОББ
ИмеОбединена бъл­гар­ска банка АД
BICRZBBBGSF
IBAN (BGN)BG03RZBB91551007740778
Сметки в Пощенска банка
ИмеЮробанк България АД
BICBPBIBGSF
IBAN (BGN)BG20BPBI79451072084901
IBAN (EUR)BG02BPBI79451472084901

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by