Соларни модули Jinko Solar

Соларни модули Jinko Solar

Компани­ята Jinko Solar е един от све­тов­ните лидери според обема на про­из­вод­ство на фото­вол­та­ични клетки и модули. Структу­рата на хол­динга е вер­ти­кално инте­гри­рана, което поз­во­лява на Джинко Солар да кон­тро­лира целия про­из­вод­ствен цикъл и да работи с мини­мални раз­ходи.

Внимание! Ние не поддъ­р­жаме пане­лите Jinko Solar на склад и можем да ги доста­вим само по поръчка. NENCOM е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на япон­ската ком­па­ния SHARP Solar в България. Обикно­вено в нашия склад имаме налични най-популяр­ните соларни модули SHARP, оси­гу­ря­ваме бърза доставка до обекта и под­дръжка за парт­ньори.

Примери за монтаж

Фотовол­та­ична система за селско сто­пан­ство

Монтаж на PV модули Jinko Solar за овце­ферма

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by