Соларни модули Trina Solar

Соларни модули Trina Solar

Trina Solar е един от воде­щите про­из­во­ди­тели на фото­вол­та­ични модули и соларни панели, заемащ около 10% от све­тов­ния пазар. Благода­ре­ние на пълния про­из­вод­ствен цикъл, от кри­ста­ло­об­ра­зу­ва­нето на сили­ций до сгло­бя­ва­нето на готова про­дук­ция, Трина Солар пред­лага достатъчно ниска стой­ност за ват при ста­билно високо каче­ство.

Модулите Trina се про­из­веж­дат от моно­кри­ста­лен и поли­кри­ста­лен сили­ций. Двата вари­анта могат да бъдат както в кла­си­че­ско изпъл­не­ние — с едно­странна све­то­чув­стви­тел­ност, така и в дву­странно изпъл­не­ние — за пре­об­ра­зу­ване на отра­зе­ното излъ­ч­ване.

Стойност

Trina
Модифи­ка­ция Мощност, Wp Цена
TSM-285PE06H small 285 212
TSM-330DE06H(II) 330 267
TSM-335DE06H(II) 335 271
TSM-365DE08M.08(II) BF 365 289
TSM-370DE08M.08(II) BF 370 300
TSM-375DE08M.08(II) BF 375 310

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Докумен­та­ция

Honey TSM-PD05 poly

Honey TSM-DC05A.05 mono

Honey Plus TSM-DD05A.08 mono

Ръководство за монтаж Trina

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by