Соларни модули Longi

Соларни модули Longi

Longi е един от най-голе­мите све­товни про­из­во­ди­тели на фото­вол­та­ични (PV) модули. Използ­вали сме соларни модули Longi в много от нашите про­екти за мре­жови, хибридни и авто­номни системи.

Внимание! Ние не поддъ­р­жаме пане­лите Longi на склад и можем да ги доста­вим само по поръчка. NENCOM е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на япон­ската ком­па­ния SHARP Solar в България. Обикно­вено в нашия склад са налични най-популяр­ните PV модули SHARP, оси­гу­ря­ваме бърза доставка на обекта и под­крепа за парт­ньори.

При нас можете да заку­пите фото­вол­та­ични модули от водещи про­из­во­ди­тели за само­сто­я­те­лен монтаж или да поръ­чате ком­плексна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на соларна елект­ро­цен­трала.

Примери за монтаж

Установка сол­неч­ных пане­лей Longi на мор­ской яхте типа ката­ма­ран

Модули Longi на ката­ма­рана

Монтаж на соларни панели Longi на покрив на частна къща във Варна

Модули Longi на частна къща

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by