Соларни елект­ро­цен­трали NENCOM Mini Off-Grid

NENCOM Mini Off-Grid — това са авто­номни соларни елект­ро­цен­трали с мощ­ност от 1 до 5 kWp. Комплек­тите вклю­ч­ват всички необ­хо­дими ком­по­ненти и са напълно готови за работа. Бихте могли да изби­рате не само под­хо­дяща мощ­ност на систе­мата и капа­ци­тет на аку­му­ла­то­рите, но и между три нива на каче­ството: Normal, Expert или Ultra.

NENCOM Mini Off-Grid Expert 1 080 Wp | 2 400 W·h

Тази авто­номна система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко бун­гало или кара­вана. Полезната енер­гия от двата аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 2400 W·h. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 700 W и чиста сину­со­ида. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е около 6.5 м2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp4 бр
Акумулaтор SUNLIGHT VRLA 12 V | 200 A·h2 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 24 | 8001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 100 | 501 бр
Алумини­ева стойка двойна2 бр
PV-кабел c UV защитa10 м
PV конек­тори4 бр
Стойност с ДДС5 225 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini Off-Grid Ultra 1 320 Wp | 2 400 W·h

Тази авто­номна система, с инста­ли­рана фото­вол­та­ична мощ­ност от 1320 Wp би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко бун­гало или кара­вана. Полезната енер­гия от двата аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 2400 W·h. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 700 W и чиста сину­со­ида. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е около 6.8 м2.

PV-модул PANASONIC Mono 330 Wp4 бр
Акумулaтор SUNLIGHT VRLA 12 V | 200 A·h2 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 24 | 8001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 150 | 601 бр
Алумини­ева стойка двойна2 бр
PV-кабел c UV защитa10 м
PV конек­тори10 бр
Стойност с ДДС7 330 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini Off-Grid Expert 1 620 Wp | 4 700 W·h

Тази авто­номна система, с инста­ли­рана фото­вол­та­ична мощ­ност от 1620 Wp би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко бун­гало или кара­вана. Полезната енер­гия от двата аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 4700 W·h. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 1000 W и чиста сину­со­ида. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 9.6 м2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp6 бр
Акумулaтор SUNLIGHT VRLA 12 V | 200 A·h4 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 48 | 12001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 150 | 451 бр
Алумини­ева стойка двойна3 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
PV конек­тори8 бр
Стойност с ДДС8 891 лв
Бърз кредитКупи или питай

NENCOM Mini Off-Grid Ultra 1 980 Wp | 4 700 W·h

Тази авто­номна система, с инста­ли­рана фото­вол­та­ична мощ­ност от 1980 Wp би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко бун­гало или кара­вана. Полезната енер­гия от двата аку­му­ла­тора при дъл­бо­чина на раз­ряда 50% е 4700 W·h. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 1000 W и чиста сину­со­ида. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 10.2 м2.

PV-модул PANASONIC Mono 330 Wp6 бр
Акумулaтор SUNLIGHT VRLA 12 V | 200 A·h4 бр
Инвертор VICTRON Phoenix 48 | 12001 бр
Контро­лер VICTRON BlueSolar MPPT 250 | 601 бр
Алумини­ева стойка двойна3 бр
PV-кабел c UV защитa30 м
PV конек­тори8 бр
Стойност с ДДС11 729 лв
Бърз кредитКупи или питай
 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи