Съхранители на електроенергия LG Chem RESU

Съхрани­тели на елек­тро­е­нергия LG Chem RESU

Битовите аку­му­ла­тори LG Chem от трето поко­ле­ние са известни със своите ком­пактни раз­мери и висока плът­ност на енер­ги­ята. Те са напълно съв­ме­стими с популяр­ните инвер­тори SMA, SolarEdge, Solax и други. Съхрани­те­лите LG Chem са пред­ста­вени както в обик­но­вено, така и във висо­ко­вол­тово изпъл­не­ние.

Всички видове 48-вол­тови съхра­ни­тели LG Chem могат да бъдат обе­ди­ня­вани по два, поз­во­ля­вайки да се получи капа­ци­тет от 3.3 до 16.9 kW·h.

Модифи­ка­цияДостъпен капа­цитет, kW·hЦена
RESU 3.32.96 355
RESU 6.55.99 200
RESU 108.811 895
RESU 7H6.611 440
RESU 10H9.313 770

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2022 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by