Фотовол­та­ични елект­ро­цен­трали On-Grid Mini Expert

NENCOM On-Grid Mini Expert — това са свър­зани с мре­жата соларни елект­ро­цен­трали с мощ­ност от 1 до 5 kWp. Комплек­тите вклю­ч­ват всички необ­хо­дими ком­по­ненти и монтаж.

On-Grid Mini Expert 1 080 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 1 100 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 6.7 m2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp4 бр
Инвертор SOLAX X1 1.1 | 1 100 W1 бр
Wi-Fi или LAN dongle SOLAX1 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 m
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС4 695 лв
Бърз кредитКупи или питай

On-Grid Mini Expert 2 160 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 2 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е около 14 m2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp8 бр
Инвертор SOLAX X1 2.0 | 2 000 W1 бр
Wi-Fi или LAN dongle SOLAX1 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 m
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС7 115 лв
Бърз кредитКупи или питай

On-Grid Mini Expert 3 240 Wp

Тази мре­жова система би могла да оси­гури достатъчно елек­три­че­ство за малко жилище. Инверторът оси­гу­рява мак­си­мална мощ­ност 3 000 W. Необхо­ди­мата площ за фото­вол­та­ич­ните модули е 20.2 m2.

PV-модул TRINA Poly 270 Wp12 бр
Инвертор SOLAX X1 3.0 | 3 000 W1 бр
Wi-Fi или LAN dongle SOLAX1 бр
Алумини­ева кон­струк­ция за накло­нен покрив1 бр
PV-кабел c UV защитa30 m
Табло и защити1 бр
PV конек­тори4 бр
Монтажвклю­чен
Стойност с ДДС9 695 лв
Бърз кредитКупи или питай
 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by