Водни пелетни камини EdilKamin

Италиан­ски пелетни камини с водна риза EdilKamin

Италиан­ски пелетни камини с водна риза EdilKamin известни в много страни по света. Те са спе­че­лили репу­та­ция на надеждни и висо­ко­е­фек­тивни отопли­телни устрой­ства.

Тези камини са обо­рудвани със системи за авто­ма­тично запал­ване на топ­ливни гра­нули и почистване на горив­ната камера, имат дис­плей, сед­ми­чен про­гра­ма­тор и надеждна система за сигур­ност. Някои модели са оком­плек­то­вани също и с дистан­ци­онно управ­ле­ние, а като опция е въз­можно отда­ле­чено управ­ле­ние посред­ством моби­лен теле­фон.

Камините EdilKamin се инста­ли­рат лесно, тъй като в ком­плекта има раз­ши­ри­те­лен съд и цир­ку­ла­ци­онна помпа. Достатъчно е да свър­жете изхода на горе­щата вода и входа на сту­де­ната към ради­а­тори или система «топъл под». А при вклю­ч­ване на ками­ната към обемен бойлер вие можете също да нагря­вате вода за битови нужди.

Базови цени

МоделкВтОтопляем обем, м3Стойност, лв с ДДС
Idropoint11.3до 2955 176 4 295
Idrotech12до 3155 460 4 914
Naomy15до 3906 800 5 576
Idropolis15до 3906 800 5 576
Adria18до 4707 740 5 959
Nelly23до 6008 360 6 353
Nelly Piu30до 7808 640 6 652
Купи или питай

EdilKamin Idropoint

Пелетни камини EdilKamin Idropoint

Италиан­ски камини EdilKamin Idropoint с воден контурПример за инста­ла­ция на камина EdilKamin Idropoint

EdilKamin Idrotech

Пелетни камини EdilKamin Idrotech

Италиан­ски камини EdilKamin Idrotech с водна ризаПример за монтаж на пелетна камина EdilKamin Idrotech

EdilKamin Naomy

Италиан­ски пелетни камини EdilKamin Naomy

EdilKamin Idropolis

Камини EdilKamin Idropolis с воден контур

Пример за монтаж на пелетна камина EdilKamin IdropolisПример за поста­вяне на пелетна камина EdilKamin IdropolisПример за инста­ла­ция на пелетна камина EdilKamin Idropolis

EdilKamin Adria

Пелетни камини EdilKamin Adria с воден контур

В ком­па­ния NENCOM вие можете да купите пелетни камини EdilKamin с доставка и на изгодни цени. За офор­мяне на поръч­ката позвънете ни или пишете чрез фор­мата за обратна връзка, раз­по­ложена по-долу.

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи